• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Хоршоо хөгжүүлэх сан
Мэдэгдэл

...

2024-04-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдийн нэрс, зориулалт

Лүн сумын хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдийн нэрс үйл ажиллагааны зориулалт ...

2023-11-08 14:26:14

Дэлгэрэнгүй..
Тэргүүлэх чиглэл батлах тухай хурлын тогтоол

Суманд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл батлах тухай хурлын тогтоол ...

2023-11-08 11:52:14

Дэлгэрэнгүй..
Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

...

2021-10-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Зээл олгох тухай

2 догч түүхий эд авах цэгт зээл олгох тухай ...

2021-10-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..