• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Засаг даргын Орлогч дарга
Сургалт зохион байгуулагдлаа

...

2024-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Санал асуулга

Монгол Улсын “Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 22 ны өдрийн А/350 захирмжаар батлагдсан Со...

2023-10-31 09:25:29

Дэлгэрэнгүй..
20223 онд гүйцэтгэх ажлын эрэмбэлсэн жагсаалт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хийгдэх ажлын жагсаалт ...

2022-10-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..