• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Танилцуулга
Үйл ажиллагааны тайлан

Сурагчдын шүдний өвчлөлийн талаарх судалгаа ...

2023-11-08 15:24:38

Дэлгэрэнгүй..
Төвийн тусламж үйлчилгээний тоо

Сумын эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний үзүүлэлт / Сүүлийн 4 жилийн дунджаар /...

2023-11-08 15:01:55

Дэлгэрэнгүй..
Газрын албаны нээлттэй хаалганы өдөрлөг

...

2021-10-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын ерөнхий танилцуулга

Сумын ерөнхий танилцуулга...

2021-10-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах тухай

Багийн засаг дарга нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах тухай ...

2021-10-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
КОВИД-19 вируст #сул_тал бий юу?

...

2021-10-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мэндчилгээ

...

2021-10-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..