• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Цоморлиг цэцэрлэгийн танилцуулга
ÒЛүн сумын “Цоморлиг” цэцэрлэг нь 1964 онд байгуулагдсан 59 жилийн түүхтэй.
Ò 2023-2024 оны хичээлийн жилд тус цэцэрлэг нь 4 бүлэгт 173 хүүхэд, 18 багш ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Үүнээс :Удирдах ажилтан-1,Бүлгийн багш-4,туслах багш-4,хөгжмийн багш-1,нярав-1,тогооч-2,үйлчилгээний ажилтан-2,жижүүр-3 ийн хамт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Ò2023-2024 оны хичээлийн жилд тус цэцэрлэг нь 173 хүүхэд, 18 багш ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Үүнээс :Удирдах ажилтан-1,Бүлгийн багш-4,туслах багш-4,хөгжмийн багш-1,нярав-1,тогооч-2,үйлчилгээний ажилтан-2,жижүүр-3.
ÒМэргэжлийн багшаар 100% хангагдсан.
ÒЗаах аргач мэргэжлийн зэрэгтэй багш-3.
ÒБоловсролын түвшингээр магистр-2,бакалавр-2,дипломын-1.
2023-11-09 11:18:53