• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Ерөнхий боловсролын сургууль
Тэргүүн туршлага

Багш ажилчдын энэ жилд нэвтрүүлсэн тэргүүн туршлага ...

2023-11-08 15:31:03

Дэлгэрэнгүй..
Үйл ажиллагааны тайлан

Сургуулийн сурагчдын амжилт ...

2023-11-08 15:29:10

Дэлгэрэнгүй..
Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл

Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл ...

2023-11-08 15:26:07

Дэлгэрэнгүй..
Үйл ажиллагааны тайлан

ЕБС-ын сурагчдын амжилт ...

2023-11-08 15:22:37

Дэлгэрэнгүй..
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2022 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг сургуульд суурилсан менежмент болон боловсролын салбар дахь  бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, аймгийн Засаг дарга.......

2023-11-08 15:20:31

Дэлгэрэнгүй..
Үйл ажиллагааны тайлан

Сурагчдын агуулгын болон сурлагын хоцрогдлыг бууруулах зорилгоор...

2023-11-08 15:19:41

Дэлгэрэнгүй..
ХАМРАН СУРГАЛТЫН СУУРЬ ТҮВШИН

ЕБСургуулийн хамран сургалтын суурь түвшин 2022-2023 оны хичээлийн жил ...

2023-11-08 15:17:52

Дэлгэрэнгүй..
Зөвлөмж

Зөвлөмж...

2023-11-07 16:51:26

Дэлгэрэнгүй..
Спортын тэмцээн

Төв аймгийн ААШ багш нарын спортын наадамд БАРУУН БҮС- ийн баг тамирчид амжилттай оролцож...

2023-11-03 09:48:17

Дэлгэрэнгүй..
Охидын эрхийг хамгаалах өдөр

Энэхүү уралдааны #зорилго "Охидын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан охидын үнэ цэнийг мэдрүүлэх дотоод сэтгэлийнх нь гэрлийг асаах"...

2023-10-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..