• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах тухай

...

2024-04-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021-2023 онд хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд

...

2024-02-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сургалт зохион байгууллаа.

Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүн тэргүүлэгчдэд авлиагтай тэмцэх хууль, авлигатай тэмцэх газрын цахим хуудсыг ашиглах талаар сургалт зохион байгууллаа. ...

2023-11-08 11:16:52

Дэлгэрэнгүй..
Урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах тухай

Багийн засаг дарга нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах тухай ...

2021-10-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах тухай

Багийн Засаг даргын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулах тухай ...

2021-10-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..