• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Тогтоол, захирамж
Төсөл сонго шалгаруулах хороо байгуулах тухай

...

2022-03-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн тогтоол

...

2022-03-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

...

2022-03-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өрх бүрийг муу усны цооногтой болгох тухай

...

2022-03-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын шар түвшинд шилжүүлэх тухай

...

2022-02-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай...

2021-10-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Зөвлөмж

...

2021-10-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ-ХАМТЫН ШИЙДЭЛ

Газар өмчлөлтэй холбоотой иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээнүүдийн бүрдүүлэх материалыг доорх QR кодыг уншуулан аваарай....

2021-10-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ-ХАМТЫН ШИЙДЭЛ

Газар өмчлөлтэй холбоотой иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээнүүдийн бүрдүүлэх материалыг доорх QR кодыг уншуулан аваарай....

2021-10-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Зээл олгох тухай

2 догч түүхий эд авах төсөлд зээлд олгох тухай ...

2021-10-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..