• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Тогтоол, захирамж
Иргэдийн анхааралд

...

2024-05-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

...

2024-04-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

...

2024-04-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

...

2024-04-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Спорт цогцолбор үнэ төлбөргүй ашиглах хуваарь

...

2024-04-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мотоциклийн хөдөлгөөний түр хугацаагаар хязгаарлах тухай

Аймгийн нутаг дэвсгэрт мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хязгаарлах тухай ...

2023-11-09 13:17:38

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдлын мэдээ -2

Сумын Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээ ...

2023-11-09 13:12:51

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдлын мэдээ

Сумын ЗДТГ-т ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээ ...

2023-11-09 13:11:11

Дэлгэрэнгүй..
Хурлын тэмдэглэл

Сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл ...

2023-11-09 13:09:53

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ЖУРМАНД 2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДӨР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БАЙНА.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ЖУРМАНД 2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДӨР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БАЙНА....

2023-10-30 15:55:19

Дэлгэрэнгүй..