• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Тогтоол, захирамж
Иргэдийн анхааралд

Манай сумын хэмжээнд зуншлага тааруу малын тоо толгой өссөн, бэлчээрийн даац 3-5 хувь хэтэрсэн тул сумын нутаг дэвсгэрт отрын мал өвөлжиж, хаваржихыг 2023 оны 06 дугаар сарын 01-ны өдөр хүртэл хориглосон тул Малчид та бү...

2022-10-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төсөл сонго шалгаруулах хороо байгуулах тухай

...

2022-03-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн тогтоол

...

2022-03-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

...

2022-03-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өрх бүрийг муу усны цооногтой болгох тухай

...

2022-03-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын шар түвшинд шилжүүлэх тухай

...

2022-02-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай...

2021-10-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Зөвлөмж

...

2021-10-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ-ХАМТЫН ШИЙДЭЛ

Газар өмчлөлтэй холбоотой иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээнүүдийн бүрдүүлэх материалыг доорх QR кодыг уншуулан аваарай....

2021-10-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ-ХАМТЫН ШИЙДЭЛ

Газар өмчлөлтэй холбоотой иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээнүүдийн бүрдүүлэх материалыг доорх QR кодыг уншуулан аваарай....

2021-10-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..