• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Тусламж үйлчилгээний бэлэн байдал
 Эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангахаар  хүлээн авах, яаралтай тусламжийн өрөөний эмх цэгцийг сайжруулж олон тасалгаат тавиур шүүгээ шинээр хийж, хулдаас шинэчилсэн. Яаралтай тусламжийн зөөврийн цүнх 2- ыг авсан.
 Түлш халаалт, шатахуун, эмийн зардалд өр үүсгээгүй ажиллаж байна.
 Эмнэлгийн барилгын дээврийн ус дуссан хэсэгт хар тос асгаж засварласан.
 Түргэн тусламжийн машинд зөөврийн хүчилтөрөгчийн баллон суурилуулах тогтоогч хийсэн.
 Мөн түргэн тусламжийн автомашинд 2022 оны 12 сард 3.067.000 төгрөгний сэлбэг, дугуй авч бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.
 Моргын өрөөнд дотор засвар хийсэн, эмнэлгийн худгийн усан санг цэвэрлэж, будаж засварласан.
 Эхэсийн нүхний нурсан ханыг цементлэж засварласан. Бие засах өрөөнүүдийн 00-ын суултуурын почки, уян хоолойнуудыг засварласан.
2023-11-08 14:59:33