• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Тэмцээний удирдамж

Төв аймгийн Лүн сумын ГХУСАЗСЗөвлөлөөс зохион байгуулж буй Волейболлын тэмцээн 10 сарын 27 нд зохион байгуулагдана.

Холбоо барих утас 88060722

2023-10-30 15:56:47