• 70275971
 • lunzdtg@gmail.com
Соёлын сэргэлт-2023

Соёлын сэргэлт-2023 хаалтын үйл ажиллагааны үеэр 27 сумын дунд ДЭМБЭЭ тэмцээн зохиогдож Bayraa Danzanjamts тэргүүн байр эзэлсэн.    
  	  
    <div style= 2023-11-03 09:44:30