• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Онцгой байдлын хурал хуралдаа

2023.11.06 ны өдөр Сумын онцгой байдлын штаб хуралдаж өвөлжөөндөө буугаагүй зуслан намаржаандаа цасанд боогдсон өрхүүдийн судалгаа гаргаж маршрут тогтоолоо.

2024-05-06 00:00:00