• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
Онцгой байдлын штаб

Аймгийн онцгой комиссын гишүүн Ц.Буманбуян, БОАЖ-ын газрын дарга Ж.Даш-Яйчил, аймгийн онцгой байдлын газрын орлогч дарга Н.Эрдэнэсайхан, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч ахлах дэслэгч П.Өлзийбаяр нар сумын онцгой комиссын дарга, гишүүдтэй цаг үеийн нөхцөл байдлын тухай санал солилцож цаашид яаралтай авч хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл өгч ажиллаа.

2023-11-09 12:18:49