• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
“ХАМТАРСАН БАГ”-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Энэхүү сургалт нь гэмт хэрэг зөрчлийн нийгмийн хор аюулыг олон нийтэд таниулах ажлыг тасралтгүй явуулах, сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, “Хамтарсан баг”-ийн удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах,үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хохирогчдод үзүүлдэг үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилготой юм.

Уг сургалтад Лүн сумаас ИТХ-ын дарга А.Оюунчимэг, сумын Засаг дарга С.Даваахүү, Багийн Засаг дарга нар болон ИТХНБ-ийн дарга, ХЭЗМ,НБМ, ЕБС-ийн захирал нар оролцлоо.

Сургалтад Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГБХЗХГ-ын дарга Н.Өлзийхутаг, ГБХЗХГ-ын хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч М.Отгонгэрэл, аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн нарийн бичгийн дарга А.Батзаяа, ГБХЗХГ-ын Сургалт, судалгаа мэдээллийн технологийн алба Г.Ариунчимэг, лектор Д.Шинэбаяр нар хүрэлцэн ирж сургалт мэдээлэл өгч хамтран ажиллаа.

2022-10-25 00:00:00