• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
"Тэрбум мод" үндэсний хөтөлбөр

 

"Тэрбум мод" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2022-2030 он хүртэл Төв аймгийн хэмжээнд 20 сая мод тарихаар төлөвлөсөн. Үүнээс манай сум 132,900 мод тарихаар Аймгийн Засаг даргатай гэрээ байгуулсан бөгөөд 15,000 модыг 2022 ондоо багтаан тарихаар бэлтгэл ажлаа ханган эхлүүлээд буй.

"Тайван өсөх" ХХК-ны хувьд 6000 мод тарихаар эхлэлээ тавиад байна.

2022-05-20 11:00:00