• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
"Бизнесээ эхэл" цахим сургалт

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас ОУХБ-ын төсөл боловсруулах "Бизнесээ эхэл" цахим сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдсан иргэддээ амжилт хүсье.

2022-05-25 11:00:00