• 70275971
  • lunzdtg@gmail.com
чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгууллаа.

ISO 9001 чанарын менежментийн систем нь хэрэглэгчийн хүлээлт, хэрэгцээ, зохицуулалтын шаардлагыг хангах замаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхийг шаарддаг чанарын удирдлагын тогтолцооны дэлхийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэлбэр юм.

Энэ нь Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшин, цуглуулсан өгөгдлийг дүн шинжилгээ хийхээс эхлээд үйл явцыг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулах, дотоод аудитаас эхлээд бүтээгдэхүүний дизайн, худалдан авалт, борлуулалт хүртэл олон зүйлийг чанарын удирдлагын тогтолцооны нөхцөл байдлыг тодорхойлдог.

ISO 9001 стандарт нь голчлон хяналтын механизм юм. Энэхүү стандартын зорилго нь алдаа, согогийг бууруулах, арилгах, хамгийн чухал нь урьдчилан сэргийлэхэд оршино. Стандарт нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарт шууд бус харин удирдлагын системийн чанарт шууд хамааралтай байдаг.

Үндсэн таамаглал бол Чанарын удирдлагын үр дүнтэй тогтолцоог бий болгож хэрэгжүүлсэн тохиолдолд хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үйлдвэрлэнэ.

2022-04-04 00:00:00