ЛҮН СУМЫН ЗДТГ-ЫН АЖИЛЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

№ Байгууллагын нэрс Овог нэр Утас
1 ИТХ С.Ганбаатар 99862143
2 Д.Байгалмаа 99757309
3 ЗДТГ Б.Наранбат 99233175, 89213175
4 С.Даваахүү 99292934
5 С.Цэцэг 99779963
6 Д.Оюунтуяа 99050016

7 Д.Чулуунбаатар 94264510
8 Д.Юмжирдулам 88060722
9 Н.Ариунбаяр 94939219
10 С.Пүрэвжав 99781853
11 М.Тунгалаг 99707540
12 Б.Сугархишиг 96041686
13 Д.Алтанцаг 99989156
14 МЭҮТасаг Б.Жигмэдцэрэн 99815628
15 Д.Давааням 95973470
16 Б.Цогбаяр 89289696
17 Санхүүгийн алба Б.Ариунболд 99819203
18 Б.Мягмарсүрэн 88847248
19 М.Баттунгалаг 99224002
20 Б.Алтантөгс 99053950
21 Х.Мөнгөнтуяа 90339989
22 Улсын бүртгэлийн тасаг М.Доржпагма 89054255
23 Б.Алтанхуяг 88152121
24 Үйлчилгээний ажилчид Ж.Болормаа 99270366, 88939490
25 С.Тунгалаг 91811274, 89194345
26 Д.Даваацэрэн 89153833
27 Т.Хишиг-Очир 95212738
28 Д.Дэмчиг 95757786
29 Т.Батхуяг 94724281
30 Н.Дашдорж 95693349
31 Цагдаа Б.Нэргүй 99867060
32 Ү.Энхбаяр 99167388
33 Баг Б.Хүрэлгомбо 94206683
34 Д.Оюунсувд 99751918
35 Э.Наранбаатар 80090009
36 Төсвийн байгууллагын дарга нар С.Наранцогт 99874980
37 Ч.Оюунчимэг 99278130
38 А.Должинсүрэн 99276923
39 Ц.Хоролгарав 89869068
Ч.Энхсайхан 96501959