Ил тод байдал

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд

ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД 1. Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн өргөдөл 2. Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай / хэлтсийн ИБАрхивын лавлагаа / 3. Гэрлэгсэдийн иргэний үнэмлэх 4. Өмнө нь гэрлэлттэй байсан бол гэрлэлт цуцалсаны гэрчилгээ 5. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт / ДОХ, Сэтгэц, Сүрьеэ / 6. Гэрлэхийг хүсэгчид гэрлэхдээ гэрчийн этгээдийг заавал байлцуулна 7. Гэрлэгсэд биечлэн ирж бүртгүүлэн гарын үсэг зурна. 8. Төлбөрийн баримт / төрийн банк 31900076866 -2500 төгрөг /

Гэрлэлт цуцлалт бүртгүүлэхэд

А. Захиргааны журмаа бүртгүүлэхэд 1. Эхнэр нөхрийн өргөдөл / өргөдөлд эд хөрөнгийн маргаангүй талаар дурдсан байна. / 2. Эхнэр нөхрийн иргэний үнэмлэх 3. Гэрлэлтийн гэрчилгээ 4. 18 –аас доош насны хүүхэдгүй тухай БЗД-ийн тодорхойлолт 9. Төлбөрийн баримт / төрийн банк 31900076866 -2500 төгрөг / Б. Шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн бүртгүүлэхэд 1. Шүүхийн шийдвэр 2. эхнэр нөхрийн өргөдөл 3. иргэний үнэмлэх 4. гэрлэлтийн гэрчилгээ 5. төлбөрийн баримт

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. […]

Манай сумын алсын хараа, эрхэм зорилго

Сумын алсын хараа Сумын удирдлага нь иргэддээ орон нутагтаа ажиллаж, амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх алсын хараатай ажиллана. Сумын засаг даргын тамгын газрын алсын хараа Тус сумын тамгын газар нь мэдлэг чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох алсын хараатай ажиллана. Сумын эрхэм зорилго Сумынхаа эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг т огтвортой ахиулах нь манай сумын эрхэм зорилго мөн Сумын засаг даргын тамгын газрын эрхэм зорилго Оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах замаар сумынхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь манай тамгын газрын эрхэм зорилго мөн.

Лүн сумын ажилчдын утасны жагсаалт

№ Байгууллагын нэрс Овог нэр Утас 1 ИТХ С.Ганбаатар 99862143 2 Д.Байгалмаа 99757309 3 ЗДТГ Б.Наранбат 99233175, 89213175 4 С.Даваахүү 99292934 5 С.Цэцэг 99779963 6 Д.Оюунтуяа 99050016 7 Д.Чулуунбаатар 94264510 8 Д.Юмжирдулам 88060722 9 Н.Ариунбаяр 94939219 (more…)

Хууль сурталчлах лоозонт жагсаал боллоо.

Хууль сурталчлах лоозонт жагсаал нь Лүн сумын Захиргааны урдах төв талбайд эхлээд нар зөв тойрон засмал замаар явж Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг сурталчлах Лоозонг танилцуулан сургуулийн гадна талбайд ирж өндөрлөв. Мөн энэ үеэр төв замаар явж байгаа машинтай иргэд жагсаалын явж өнгөртөл хүлээн машинаасаа буун сурагчдын барьж явсан лоозонг анхааралтай уншиж байлаа. Уг жагсаалыг ЕБСургуулийн Б.Өлзийхишиг багштай 6а ангийн сурагчид түчээлэн явсан болно. Уг жагсаалаар дээр дурдсан хуулийн тухай иргэдэд тодорхой ойлголт өгөн жагсаалд оролцсон анги бүр нэг хуулийг уншиж судалсан байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг сурталчлах Лоозонт жагсаал боллоо.

Цэрэг татлага

Цэрэг татлага эхэлж байгаатай холбоотой 18-25 насны оюутанууд 4 сарын 17 ны өдөр сургалтын төлбөр төлсөн баримт, сургуулийн тодорхойлолттойгоо, 18-25 насны эрчүүд цэргийн батлах, иргэний үнэмлэхтэйгээ 4 сарын 20-ны 10 цагт ЗДТГазарт хүрэлцэн ирнэ үү. Лүн сумын ЗДТГ

Хог цэвэрлэгээний тухай

Баг байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэд ойр орчмын 50 метр газрын цэвэрлэгээг 4 сарын 23 ны дотор хийнэ үү. Цэвэрлэгээ хийгээгүй хогтойгоо байгаа баг байгууллага, аж ахуй нэгж, айл өрхийн зургийг авч НЭР ХАЯГ-тай нь Facebook болон бусад олон нийтийн сүлжээгээр тараана. Лүн сумын ЗДТГ

Албан тушаалтны хариуцлагын гэрээ байгуулав.

Төв аймаг дах төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2017 оныг “Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан Лүн сумын удирдлагууд урианы жилийн ажлыг сумандаа нээлээ. Нээлтийн арга хэмжээнд төсвийн 5 байгууллагын 118 төрийн албан хаагч 41 иргэн оролцов.Лүн сумын ЗДТГ-аас төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах зорилгоор төрийн бүх албан хаагчидтай “Албан тушаалтны ажлын хариуцлагын гэрээ” байгууллаа. Мөн уг гэрээг хэрэгжүүлэх хэлбэр болох “Албан тушаалтны хариуцлагын тасалбар”-ыг боловсруулан гаргаж төсвийн байгууллагын дарга нарт хэрэгжүүлэх үүрэг өгөв. Мөн төсвийн байгууллагын дарга, төсвийн шууд захирагч, төсвийн нягтлан бодогч нар аймгийн Засаг даргын “Батламж” гэрээнд гарын үсэг зурав.

Сумдын төрийн албан хаагчид туршлага солилцлоо

2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр Лүн сумын Засаг даргын Тамгын газарт Баянхангай, Өндөрширээт сумдын ЗДТГазрын дарга, Хууль Эрх зүйн мэргэжилтэн, Санхүүгийн албаны дарга, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч нарын хамтарсан уулзалт болж өнгөрлөө. Уулзалтын хүрээнд сумдын дарга, мэргэжилтнүүд нэг нэгнээсээ ажлын туршлага судалж, харилцан туршлага солилцлоо.