Ил тод байдал

Газраа өмчилж аваагүй иргэдийн анхааралд

Монгол улсын иргэнд үнэ төлбөргүй газар өмчлүүлэх хуулийн хугацаа 2018 оны 05 сарын 01-ээр дуусгавар болж буйг анхаарч газар өмчилж аваагүй иргэд газраа өмчилж авна уу. Газрын даамал Н.Ариунбаяр 94939219

Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн эмийн сангийн үйл ажиллагаа

Эмийн эргэлтийн сангийн зорилго нь: • Сум багийн түвшинд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тогтвортой хүртээмжтэй хүргэх, эмийн хангамжийг хүртээмжтэй, жигд, тасралтгүй хангах • Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдийн өөрсдийн оролцоотойгоор сайжуулах (more…)

Дуудлага худалдаанд урьж байна. / Кабинт ухаа /

Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 33.1.2 дахь заалт Төв аймгийн Лүн сумын ИТХ-ын 2016 оны 12 сарын 12-ны 11 дугаар тоштоолоор батлагдсан 2017 оны ГЗБТөлөвлөгөөний дагуу “Худалдаа, үйлчилгээний ” зориулалтаар дуудлага худалдаа зарлаж байна. Дуудлага худалдааны хэлбэр: Эзэмшүүлэх (more…)

Дуудлага худалдаанд урьж байна. / Гүүрний аманд /

Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 33.1.2 дахь заалт Төв аймгийн Лүн сумын ИТХ-ын 2016 оны 12 сарын 12-ны 11 дугаар тоштоолоор батлагдсан 2017 оны ГЗБТөлөвлөгөөний дагуу “Худалдаа, үйлчилгээний ” зориулалтаар дуудлага худалдаа зарлаж байна. Дуудлага худалдааны хэлбэр: Эзэмшүүлэх (more…)

Дуудлага худалдаанд урьж байна. /1-р баг Мандал төвийн баруун талд /

Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 33.1.2 дахь заалт Төв аймгийн Лүн сумын ИТХ-ын 2016 оны 12 сарын 12-ны 11 дугаар тоштоолоор батлагдсан 2017 оны ГЗБТөлөвлөгөөний дагуу “Газан түгээгүүрийн станц” зориулалтаар дуудлага худалдаа зарлаж байна. Дуудлага худалдааны хэлбэр: Эзэмшүүлэх (more…)

Сумын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга

Сум, багийн төвүүдэд 50 иргэнд 10 га газрыг өмчлүүлж кадастр хийсэн. Өвөлжөөний газар эзэмших 30 иргэнд 2.1 га газар, Дөрвөн байршилд дуудлага худалдаа зарласан ба энэ 4-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдана. 2017 оны газрын төлбөр 8 000 000 тавигдсанаас I-р улиралд 1 700 000 орлогыг төсөвт төвлөрүүлээд байна. Иргэдэд үзүүлсэн зээлийн үйлчилгээ 2016 онд Сум хөгжүүлэх сангаас 41150,8 мян төгрөгийн орлого, санхүүжилт эргэн төлөлт орж 4 иргэнд 23200.0 төгрөгийн зээл олгосон байна. 2017 оны 1-р улирлын байдлаар дансандаа 37200,0 төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Хаан банк : 2017 оны 1-р улирлын байдлаар ХААН банкнаас 6 төрлийн зээлийн үйлчилгээг цаг тухай бүрт нь хэрэглэгчдэд хүргэж байна.Үүнд: (more…)

ЕБС, СӨБ-ийн хамтарсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо.

2014-04-12-ны өглөөний 09:00 цагаас БСУГ, ЕБС, СӨБ –ын хамтарсан “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн нээлтэнд БСУГ-ын мэргэжилтнүүд, Лүн сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГын дарга, төрийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, эцэг, эх, иргэд, сургууль. Цэцэрлэгийн багш, ажилчид нийт 150 гаруй хүн оролцлоо.  Тус сургууль нь өөрсдийн үйл ажиллагаагаа өртөөчилсөн маягаар зохион байгуулсан. Үүнд: – Сургуулийн ерөнхий үйл ажиллагаа 1. Сургуулийн нийгмийн ажилтны үйл ажиллагаа 2. Дотуур байрны үйл ажиллагаа 3. Насан туршийн боловсролын үйл ажиллагаа 4. Бага ангийн ЗАН-ийн үйл ажиллагаа 5. Байгалийн ухааны ЗАН-ийн үйл ажиллагаа (more…)

Тоон гарын үсгийн тухай

Тоон гарын үсгийн тухай 2017 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар Монгол улсын үндэсний нийтийн Түлхүүрийн тоон гарын үсгийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлж эхэллээ. Тоон гарын үсгийг үйлчилгээндээ нэвтүүлснээр төрийн худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн системээр дамжуулан цахим тендерт оролцож буй аж ахуй нэгжүүд тус системд нэвтрэхдээ тоон гарын үсэг ашиглан нэвтрэх (more…)

Мал хулгайлах гэмт хэргийн тухай мэдээлэл хүлээн авах тухай

Мал болон орон байрны хулгайлах гэмт хэргийн шинжтэй мэдээлэл авах Утас: 99779963, 70275906 / Засаг даргын орлогч С.Цэцэг /, 99867060 / Хэсгийн төлөөлөгч Б.Нэргүй /

Иргэний үнэмлэх шинээр авах, хүчинтэй хугацаа сунгах, дахин авахад

Иргэний үнэмлэх шинээр авах 1. Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх 2. Төрсний гэрчилгээ 3. Төлбөрийн баримт 4. Үйлчилгээний хураамж -15000 т / Төрийн банк -310000313774 / 5. Тэмдэгтийн хураамж -3300 т / Төрийн банк Тө.УТХ 100141400941 / 6. Биечлэн ирж иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлнэ (more…)