Ил тод байдал

Засаг даргын Тамгын газрын манаач сонгон шалгаруулах тухай

Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай / ЕБС /

ЕБС-ийн бүтэц орон тоог батлах тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүтэц орон тоог батлах тухай (more…)

Үр дүнгийн гэрээний мөнгөн урамшуулал олгосон тухай

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Засаг даргын Тамгын газрын зарим албан тушаалтнуудын ёс зүйн хэм хэмжээний үнэлэлт

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж төсөв батлах тухай 2017

zahiram 2017 tosov энд дарж татаж авна уу.

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж 2017

zahiramj 2017 II heseg энд дарж татаж авна уу.

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж 2017

zahiramj 2017 Үүн дээр татаж авна уу?

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж

Засаг даргын захирамж 2018.05.01-05.31 ныг дуустал zahiramj 5 sar