Файлын сан

ХЭДСангийн жижиг зээлийн талаар

ХЭДСангийн жижиг зээлийн талаар ХЭДСангийн жижиг зээлийг олгох талаар Төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг дараахь асуудлуудад анхаарч ажиллана уу. 1. ХЭДСангийн жижиг зээлийн талаарх мэдээллийг нээлттэй, ил тод мэдээлж, сумын ХХҮМэргэжилтэн төслүүдийг хүлээн авна. 2. Зээлийг орон нутгийн харьяат бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид олгох бөгөөд жижиг зээл хүссэн өргөдөл, Төсөл, багийн Засаг даргын тодорхойлолт /Багт оршин суудаг болон хөдөлмөр эрхэлдэг эсэх, төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийн талаар/, төсөл хэрэгжүүлэгчийн болон хамтран хэрэгжүүлэгчдийн ИҮХуулбар зэргийг сумын Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авна. /Зуунмод суманд ХХҮГазарт ирүүлнэ, Үйлчилгээний чиглэлийн төсөлд худалдаа, наймаа бүхий нэмүү өртөг үл шингэх үйл ажиллагааг оруулахгүй./ (more…)

Үр дүнгийн гэрээний мөнгөн урамшуулал олгосон тухай

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Засаг даргын Тамгын газрын зарим албан тушаалтнуудын ёс зүйн хэм хэмжээний үнэлэлт

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж төсөв батлах тухай 2017

zahiram 2017 tosov энд дарж татаж авна уу.

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж 2017

zahiramj 2017 II heseg энд дарж татаж авна уу.

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж 2017

zahiramj 2017 Үүн дээр татаж авна уу?

Сумын ерөнхий танилцуулга

СУМЫН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА / 2018 оныхоор / Төв аймгийн Лүн сум нь 1924 онд байгуулагдсан, хуучнаар Түшээт хан аймгийн Мэргэн алтганатай нэрээр байгуулагдсан. Цагаан-Уул, Өгөөмөр, Төв гэсэн 3 багийн 2642 хүн амьдардаг. Хүн амын тоогоор Төв аймгийн 27 сумаас 18-д, газар нутгийн хэмжээгээр 12-д ордог, хүн амын нягтралаар дунд зэрэг сум юм. (more…)

97 Багийн Засаг дарга нарт зөөврийн компъютер олголоо.

“Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн” 9 дүгээр сарын 21-нээс 23-ны өдрүүдэд Төрийн ордонд зохион байгуулагдсан бөгөөд тус зөвөлгөөнд 27 сумдын Тамгын газрын дарга нар, Аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ТЗУХ-ийн дарга, ТАСЗөвлөлийн мэргэжилтэн нар оролцсон юм. Зөвлөгөөнд оролцогчидтой аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргал, ЗДТГазрын дарга Б.Цэрэндаваа, ТЗУХ-ын дарга С.Магнайбаяр, ахлах мэргэжилтэн Ц.Цэвэлням нар уулзаж “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолыг үндэслэн сум орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн ажилтан албан хаагчдын ёс зүй, сахилга батыг чангатгах талаар болон урианы жилийн ажлын хэрэгжилт, орон нутгийн ажлын байрны асуудал зэрэг цаг үеийн асуудлаар ярилцаж, үүрэг чиглэл өгчээ. (more…)

Unfriend хөдөлгөөн өрнөж байна.

Нэргүй, зураггүй, хувийн мэдээлэлгүй этгээдүүдийг #unfriend хийж өөрийн хувийн орон зайг хамгаалцгаая! Цахимаар бусдыг гүтгэн доромжлох, хуурч залилах, садар самуунд уруу татах, худал хуурмаг мэдээлэл түгээх болон хүүхдүүдийн хүмүүжил төлөвшилтөд сөргөөр нөлөөлөх зүй бус явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор #Unfriend аяныг 2018.09.05 өдрөөс эхлүүж байна. Та нэгдэж байна уу?!