Файлын сан

Нийгмийн даатгал

Та нийгмийн даатгалын шимтгэлээ 24 сараас доошгүй, тэр дундаа сүүлийн есөн сард нь тасралтгүй төлсөн нөхцөлд ажлаасаа гарвал ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхтэй. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг оршин суугаа газрынхаа Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс эсвэл нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 76 өдөр дуустал хугацаанд олгодог. Иргэд бүртгүүлэхдээ ажилгүйдлийн тэтгэмж авах өргөдөл, нийгмийн даатгалын дэвтэр, ажлаас чөлөөлөгдсөн тухай тушаал, шийдвэрээ авч очно. (more…)

Сайн малчин

2018 оны урианы жилийн нээлтийн аймгийн ХШҮХэлтсийн дарга мэргэжилтэнүүд ирж хийлээ. Урианы жилийн нээлтийн үеэр Лүн сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид, байгууллагын дарга нар Авлигын эсрэг мэдэгдэл хийлээ. мөн манай сумаас Аймгийн аварга малчин 2, Самбуугийн нэрэмжит аймгийн залуу аварга малчин 1, сумын сайн малчин 12, мянгат малчин 6 шинээр төрөн гарлаа. Шагналын ХШҮХэлтсийн дарга Жавзанпагма гардуулж баяр хүргэлээ. Сайн малчиддаа баяр хүргэе

Хурдан морины уралдааныг хориглох тухай

Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт 2018.02.15 ны өдрөөс 2018.05.01-ны өдрийг хүртэл хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг түр хориглосон аймгийн Засаг даргын захирамж гарлаа.

Хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгэн.

Хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгний сумын нийтийн золголт шагналын хур буугаад сайхан боллоо. Энэ жил Алтангадас одон 2,Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 1, сумын сайн малчин 12, алдарт уяач 6, спортын мастер цол 2 хүн тус тус шагнагдлаа.

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.Монгол Улсын төрийн хүндэтгэлийн бэлгэдэл Монголын нэгдсэн тулгар төрийн уламжлалт Их цагаан тугийг гүнээ дээдлэн хүндэтгэж байхыг иргэдэд уриалсугай. 2.Есөн хөлт Их цагаан тугийг дууриалган үйлдсэнийг төр, олон нийтийн аливаа үйл ажиллагаанд ашиглахгүй байхыг төрийн захиргаа, нутгийн өөрөө удирдах болон холбогдох бусад байгууллагад даалгасугай. 3.Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль болон холбогдох бусад журмыг дагаж мөрдөх, биелэлтэд хяналт тавихыг бүх шатны Засаг даргад үүрэг болгосугай. #МУ_ерөнхийлөгчийн_зарлиг, 2017.06.16, №136

Иргэдийн анхааралд

“Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай” хуультай боллоо. 1995 оноос энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдөр хүртэл хугацаанд малчнаар ажилласан болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байсан 15-60 насны иргэд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжтой. Иргэний сард нөхөн төлбөл зохих тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ нь тухайн үеийн Засгийн газар болон эрх бүхий этгээдээс батлан мөрдүүлсэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 10 хувьтай тэнцүү байна. (more…)

Төрийн одон, медалийн эрэмбэ ба хэн хүртдэг вэ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас Төрийн шагналын тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажлыг 2009 оноос үе шаттайгаар эхэлсэн билээ. Энэ ажлын хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 15 тоот захирамжаар байгуулагдсан Төрийн шагналын тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг Төрийн шагналын тухай хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулж, Улсын Их хуралд өргөн мэдүүлэхээр бэлтгэж байна.​ Энэхүү төслийн зарим заалтуудаас хэсэгчлэн толилуулж байна. ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛ 7 дугаар зүйл.Төрийн дээд шагналын төрөл, эрэмбэ 7.1. Төрийн дээд шагналыг дараах байдлаар ангилж, эрэмбэлнэ: 7.1.1.Эрхэм дээд шагнал: 7.1.1.1.Монгол Улсын баатар цол; (more…)

Төрийн албан мэргэшлийн шалгалт зарлагдлаа.

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Төв аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын 27 /дэс-5, туслах-22/ сул орон тоог нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал (more…)

Монгол улсын Засгийн газрын албан даалгавар

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Шударга, ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлж, төрийн бүх шатны байгууллагад ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг чангатгах зорилгоор Монгол улсын Засгийн газраас дараах албан даалгаврыг өгч байна. 1. Засгийн газрын гишүүд, аймаг нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагуудад: (more…)

Хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтэн мэдээлж байна.

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 197 тоот тогтоолоор батлагдсан “Ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх дэмжлэг хөнгөлөлт олгох журам”-ын 6.1.3-д “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд тусламж олгох журам”-ын 3.2.1-д зааснаар протезын хөнгөлөлт авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичигт протез хийлгэх шаардлагатай тухай аймгийн эмнэлэгийн хяналтын комиссын шийдвэр, ортопед болон тусгай хэрэгсэл шаардлагатай болохыг аймагт нэгдсэн эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт суманд эмнэлэгийн ерөнхий эмчийн тодорхойлолтыг хавсаргахаар тусгагдсан. Иймд дээрх үйлчилгээний хүсэлтийг ирүүлэхдээ бичиг баримтын бүрдлийг сайтар шалгаж маиериалаа бүрэн ирүүлэхийг анхааруулж байна.