Байгууллагууд

Эрүүл мэндийн төвийн эргэлтийн эмийн сангийн үйл ажиллагаа

Эмийн эргэлтийн сангийн зорилго нь: • Сум багийн түвшинд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тогтвортой хүртээмжтэй хүргэх, эмийн хангамжийг хүртээмжтэй, жигд, тасралтгүй хангах • Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдийн өөрсдийн оролцоотойгоор сайжуулах (more…)

Сумын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга

Сум, багийн төвүүдэд 50 иргэнд 10 га газрыг өмчлүүлж кадастр хийсэн. Өвөлжөөний газар эзэмших 30 иргэнд 2.1 га газар, Дөрвөн байршилд дуудлага худалдаа зарласан ба энэ 4-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдана. 2017 оны газрын төлбөр 8 000 000 тавигдсанаас I-р улиралд 1 700 000 орлогыг төсөвт төвлөрүүлээд байна. Иргэдэд үзүүлсэн зээлийн үйлчилгээ 2016 онд Сум хөгжүүлэх сангаас 41150,8 мян төгрөгийн орлого, санхүүжилт эргэн төлөлт орж 4 иргэнд 23200.0 төгрөгийн зээл олгосон байна. 2017 оны 1-р улирлын байдлаар дансандаа 37200,0 төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Хаан банк : 2017 оны 1-р улирлын байдлаар ХААН банкнаас 6 төрлийн зээлийн үйлчилгээг цаг тухай бүрт нь хэрэглэгчдэд хүргэж байна.Үүнд: (more…)

ЕБС, СӨБ-ийн хамтарсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо.

2014-04-12-ны өглөөний 09:00 цагаас БСУГ, ЕБС, СӨБ –ын хамтарсан “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн нээлтэнд БСУГ-ын мэргэжилтнүүд, Лүн сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГын дарга, төрийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, эцэг, эх, иргэд, сургууль. Цэцэрлэгийн багш, ажилчид нийт 150 гаруй хүн оролцлоо.  Тус сургууль нь өөрсдийн үйл ажиллагаагаа өртөөчилсөн маягаар зохион байгуулсан. Үүнд: – Сургуулийн ерөнхий үйл ажиллагаа 1. Сургуулийн нийгмийн ажилтны үйл ажиллагаа 2. Дотуур байрны үйл ажиллагаа 3. Насан туршийн боловсролын үйл ажиллагаа 4. Бага ангийн ЗАН-ийн үйл ажиллагаа 5. Байгалийн ухааны ЗАН-ийн үйл ажиллагаа (more…)

“Хуулиа дээдлэе” тэмцээн

Жил бүр уламжлал болгон явагддаг “Хуулиа дээдлье” тэмцээн 8-12-р ангийн сурагчдын дунд 2017-04-16 ны өдөр Соёлын төвд зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд оролцож байгаа хүүхдүүд 5 төрлийн хуулийг уншиж судлан оролцлоо. Тэмцээнд Г.Наранчимэг багштай 12а анги 1-р байр, Ж.Одгэрэл багштай 11а анги 2-р байр, О.Оюунжаргал багштай 8а анги 3-р байранд тус тус шалгарлаа.

ЕБСургуулийн аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газрын харъяа төв аймгийн аудитын газрын 2017 оны 03 сарын 23-ны өдрийн 1/138 тоот дүгнэлтэнд Төв аймгийн Лүн сумын Ерөнхий боловсролын сургуульд ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт ирүүлсэн байна.

Засаг даргын тамгын газрын аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газрын харъяа төв аймгийн аудитын газрын 2017 оны 03 сарын 23-ны өдрийн 1/137 тоот дүгнэлтэнд Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын тамгын газарт ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт ирүүлсэн байна.

Эрүүл мэндийн төвийн аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газрын харъяа төв аймгийн аудитын газрын 2017 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 1/238 тоот дүгнэлтэнд Төв аймгийн Лүн сумын Эрүүл мэндийн төвд ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт ирүүлсэн байна.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газрын харъяа төв аймгийн аудитын газрын 2017 оны 03 сарын 23-ны өдрийн 1/136 тоот дүгнэлтэнд Төв аймгийн Лүн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт ирүүлсэн байна.

Соёлын төвийн аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газрын харъяа төв аймгийн аудитын газрын 2017 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 1/183 тоот дүгнэлтэнд Төв аймгийн Лүн сумын Соёлын төвийн ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт ирүүлсэн байна.

Цомолиг цэцэрлэг аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газрын харъяа төв аймгийн аудитын газрын 2017 оны 03 сарын 25-ны өдрийн 1/274 тоот дүгнэлтэнд Төв аймгийн Лүн сумын Цоморлиг цэцэрлэгийг ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт ирүүлсэн байна.