Байгууллагууд

Сургалт сурталчилгаа

“Өсвөр үе, залуучуудын сэтгэцийн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалт, сурталчилгааны өдөрлөгийг 2018 оны 10 сарын 17 ны өдөр сумын ЕБС-ын ахлах ангийн сурагч, багш нар, нийгмийн ажилтанг оролцуулан зохион байгуулсан. Нийт 72 сурагч 18 багш нар хамрагдав. Сургалт, сурталчилгааны өдөрлөгөөр • Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай ойлголт • Өсвөр үеийнхний сэтгэл зүйн онцлог • Цахим тоглоом, гар утасны донтолт • Ахуйн газ, мансууруулах бодисын хор хөнөөл сэдвүүдээр 90 хүнд сургалт явуулж , “Архи, тамхины хор хөнөөл” сэдвээр 90 хүнд сурталчилгааны материал тараасан.

Сумын Эрүүл мэндийн төвийн танилцуулга

Лүн сум нь Төв аймгийн төвөөс баруун зүгт 170 км-т оршдог бөгөөд авто замаар холбогдсон дэд бүтэц сайн хөгжсөн, үйлчлэх хүрээний 2612 хүн амтай, үүнээс 0-15 насны 762 хүүхэд, төрөх насны эмэгтэйчүүд 639, ахмад настан 277 -д үйлчилдэг 3-р зэрэглэлийн эрүүл мэндийн төв юм. Тус эмнэлэг нь 1925 онд 4 эмч ажиллагсадтай байгуулагдсан Одоо 10 ор, 20 ажиллагсадтай, үүнээс их эмч 2, бага эмч 4, НЭМА 1, сувилагч 5, лаборант 1, эмийн санч 1, бусад 6 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна. 14 мэргэжилтэн бүгд эмчлэх, (more…)

Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай / ЕБС /

ЕБС-ийн бүтэц орон тоог батлах тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүтэц орон тоог батлах тухай (more…)

Цоморлиг цэцэрлэгийн танилцуулга

Манай цэцэрлэг нь 52 жилийн түүхтэй билээ. Тус цэцэрлэгийн бүтэц орон тоог эргэн харвал: 1965-1968 онд 25 хүүхдийн 1969-1977 онд 50 хүүхдийн 1977-1986 онд 75 хүүхдийнТус цэцэрлэг нь 1965 онд Артелийн цэцэрлэг нэртэйгээр 20 хүүхэдтэй, 1 баг, 2 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн (more…)

“Миний нутаг бидний бахархал” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааны зар

Лүн сумын иргэдийн дунд дараах уралдааныг зарлаж байна. Материалын 2018.10.30 ныг хүртэл хүлээн авна. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу. Шагналыг 11 сард сумын номын сангийн нээлтээр гардуулна.

Үр дүнгийн гэрээний мөнгөн урамшуулал олгосон тухай

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж төсөв батлах тухай 2017

zahiram 2017 tosov энд дарж татаж авна уу.

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж 2017

zahiramj 2017 II heseg энд дарж татаж авна уу.