Үр дүнгийн гэрээний мөнгөн урамшуулал олгосон тухай

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Засаг даргын Тамгын газрын зарим албан тушаалтнуудын ёс зүйн хэм хэмжээний үнэлэлт

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж төсөв батлах тухай 2017

zahiram 2017 tosov энд дарж татаж авна уу.

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж 2017

zahiramj 2017 II heseg энд дарж татаж авна уу.

Төв аймгийн Лүн сумын Засаг даргын захирамж 2017

zahiramj 2017 Үүн дээр татаж авна уу?

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА.

Тус цэцэрлэг нь эрхлэгчийн 2018 оны О1 сарын 02 ны өдрийн А\01 тоот тушаалаар 18 хүний орон тоог батлан ажиллаж байна. Үүнээс: Удирдах-1,Гүйцэтгэх -9, Үйлчлэх-8 ажилтан. Гэрээт-0,5эмч. Тус цэцэрлэг нь мэргэжлийн багшаар 100% хангагдсан.Үүнээс: Магистр багш-2 Бакалавр багш-2 (more…)

Ерөнхий боловсролын сургуулийн танилцуулга

МОНГОЛ ТӨРИЙН НЭРТ ЗҮТГЭЛТЭН, ТЭРГҮҮН САЙД, ДА ЛАМ ГОМБЫН ЦЭРЭНЧИМЭДИЙН НЭРЭМЖИТ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Төв аймаг нь 1923 онд Богдхаан уулын аймаг нэртэйгээр одоогийн Лүн сумын төвд төвлөрч, улмаар 1923 онд Богдхан уулын аймгийн Яамны бага сургуулийн танхим нэртэйгээр 25 хүүхэд, 1 багштайгаар анх байгуулагдсан байна. 1954 оноос 7 жилийн , 1965 оноос 8 жилийн, 1990 оноос 11 жилийн 2008 оноос 12 жилийн сургууль болсон. (more…)

ЕБСургуулийн үйл ажиллагааны мэдээлэл

Сургуулийн бүтэц орон тоо 42 \багш удирдах ажилтан-26, үйлчилгээний ажилтан 16\ ,1-12-р ангийн 15 бүлэгт 402 сурагч суралцаж байна.Мэргэжлийн багшийн хангалт 100%, 47% нь магистр, 68%, нь мэргэжлийн зэрэгтэй. Дотуур байранд малчдын 82 хүүхэд амьдарч байна.Үдийн цай хөтөлбөрт 1-5-р ангийн 233 сурагч хамрагдаж байна. Хичээлийн жилийн эцсийн сургуулийн стандартын биелэлт 100%, АВ-ийн эзлэх хувь 57,9% дүгнэгдлээ. • Мөн сургууль төгсөх улсын шалгалтын дүн: 5-р анги стандартын биелэлт-100%, АВ-ийн эзлэх хувь 52%, гүйцэтгэлийн хувь-66,3%, 9-р ангийн стандартын биелэлт 100%, АВ-ийн хувь 41,1 гүйцэтгэлийн хувь-75,6, 12 –р ангийн стандартын биелэлт 100%, АВ-ийн хувь 80,8% , гүйцэтгэлийн хувь-78,1% хувьтай дүгнэгдсэн. (more…)

Эрүүл мэндийн төвийн III улирлын мэдээлэл / татаж авахаар /

uzuulelt 2018