“Өсвөр үе, залуучуудын сэтгэцийн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалт, сурталчилгааны өдөрлөгийг 2018 оны 10 сарын 17 ны өдөр сумын ЕБС-ын ахлах ангийн сурагч, багш нар, нийгмийн ажилтанг оролцуулан зохион байгуулсан. Нийт 72 сурагч 18 багш нар хамрагдав.
Сургалт, сурталчилгааны өдөрлөгөөр
• Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай ойлголт
• Өсвөр үеийнхний сэтгэл зүйн онцлог
• Цахим тоглоом, гар утасны донтолт
• Ахуйн газ, мансууруулах бодисын хор хөнөөл сэдвүүдээр 90 хүнд сургалт явуулж , “Архи, тамхины хор хөнөөл” сэдвээр 90 хүнд сурталчилгааны материал тараасан.