Лүн сумын иргэдийн дунд дараах уралдааныг зарлаж байна. Материалын 2018.10.30 ныг хүртэл хүлээн авна. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу. Шагналыг 11 сард сумын номын сангийн нээлтээр гардуулна.