ЗАРЛАЛ
Оёдолын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 3-р багийн иргэн Г.Ундармаа нь 2017.11.15-ны өдөр бэлэн хувцасны үзэсгэлэн худалдаа, мөн хувцас захиалгаар үйлчилнэ.

Иргэд та бүхэн өргөнөөр үйлчлүүнэ үү???
СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД