Татвар төлөгч та тооллогодоо идэвхтэй хамрагдана уу. Орон даяар 2017 оны 11 сарын 24-ийг дуустал явагдана. Төр оршихуй дор татвар буй, Татвар буй дор төр оршмой.