Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харъяа төв аймгийн Лүн суман дахь 403 р хорих ангид ажилтан шалгаруулж ажилд авна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн дараах холбоосон дээр дарж авна уу. 403 р ангид ажилтан шалгаруулж ажилд авна.