Лүнгийн нэг өдөр баримтат нэвтрүүлэг 1975, 1991 он
( Энхтуул нэгдлийн даргын албыг хашиж байсан П.Энхсайхан даргын санаачлагаар энэхүү бичлэгийг орууллаа. баярлалаа
дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосон дээр дарж үзнэ үү. Лүнгийн нэг өдөр