Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт мотоциклийн хөдөлгөөний түр хугацаар хориглосон захирамж гарлаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосон дээр дарж үзнэ үү.

мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглов.