Хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна
МСҮТөв төгссөн залуучуудыг хувиараа болон бүлгээрээ хөдөлмөр эрхэлж ажлын байр бий болгоход нь санхүүгийн дэмжлэг олгоно.
Бизнес эрхлэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авахад нь зориулж
– Нэг төгсөгчид 3 сая төгрөг
– Бүлэгт 10 хүртэл сая төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг олгоно.
Лавлах утас: 99707540