Хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна.
Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй, хүүгүй санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлтэй 35 аас дээш насны иргэд төслөө боловсруулан 3 сая төгрөгний дэмжлэг авч болно.
утас: 99707540