Цагаан Уул багийн Иргэдийн нийтийн хурал 2017.09.13 нд Хүүхдийн овоонд
Өгөөмөр багийн Иргэдийн нийтийн хурал 2017.09.15 нд Соёлын төвд
Төвийн багийн Иргэдийн нийтийн хурал 2017.09.18 нд Соёлын төвд тус тус болно. Иргэд та бүхэн хуралдаа идэвхитэй оролцож сумынхаа хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулна уу.