Иргэдийн анхааралд: Элэг нэгтэн Монгол аяны хүрээд Лүн сумын 40-65 насны эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдэд элэгний B, C вирусын шинжлэгээ үнэ төлбөргүй хийж байна. Лүн сумын ЭМТ