Та бүхнийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд 200.0 хүртэлх сая төгрөгний төсөвт өртөгтэй зорилтот төслийг боловсруулан ирүүлэхийг урьж байна.
Төсөл нь орон нутийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн, тэргүүлэх чиглэл, ерөнхий шаардлага, шалгуурыг хангасан, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох чиглэлээр боловсруулагдсан байна.
Төслийг 2017 оны 05 сарын 25 ны дотор сумын ЗДТГазарт ирүүлнэ.
Жич: Аймгийн ХХҮГазар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл, ХХҮЕГазар шалгаруулалтыг хийнэ.
Лавлах утас: 99707540

ХХҮГазар, сумын ЗДТГазар