Монгол улсын иргэнд үнэ төлбөргүй газар өмчлүүлэх хуулийн хугацаа 2018 оны 05 сарын 01-ээр дуусгавар болж буйг анхаарч газар өмчилж аваагүй иргэд газраа өмчилж авна уу. Газрын даамал Н.Ариунбаяр 94939219