ТӨВ АЙМГИЙН ЛҮН СУМЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ВОЛЕЙБОЛЫН АВАРГА БАГ, БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГАРУУЛАХ...

ТӨВ АЙМГИЙН ЛҮН СУМЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ВОЛЕЙБОЛЫН АВАРГА БАГ, БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

89
0
SHARE

ЗОРИЛГО. Төрийн албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэднийг хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлэх, биеийн тамир, дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэхийг амьдралын хэвшил болгох

ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Лүн сумын төрийн албан хаагчид /бүх байгууллага албан хаагчдыг тэмцээн уралдаанд хамруулах /

• Сургууль 3 баг оролцуулах

• ЗДТГазар 3 баг оролцуулах

• Цэцэрлэг 1 баг оролцуулах

• Соёлын төв 1 баг оролцуулах

• ЭМТөв 1 баг оролцуулах

• Холбоо, Цаг уур, Эрчим 1 баг оролцуулах

• Цагдаа, Онцгой, хорио цээр 2 баг оролцуулах / бусад байгууллагаас эмэгтэй тоглогчдоос нөхөж авч болно./

Багийн бүрэлдэхүүн. 1 баг эрэгтэй, – 2 эмэгтэй- 4 оролцно.

Хугацаа: 2019.11.11 цагт сургуулийн спорт зааланд 10 цагт

Шагнал: 1-р байр Өргөмжлөл, цом мөнгөн шагнал

2-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

3-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Жич: Баг тамирчид цагтаа цуглах, спорт зааланд Биеийн тамирын зориулалтын хувцасыг сольж өмсөх оролцох багийн эрхийн мандат 30.000 төгрөг, мэдүүлэг 9 цагт биеийн тамирын багш нарт өгөх

ТӨВ АЙМГИЙН ЛҮН СУМЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ
ЗӨВЛӨЛ

2019.11.08

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY